Logo Vanesch Verf
contact  login    
schaduwbalk
home - Over Vanesch Verf - Partners

Vanesch Verf investeert in samenwerking
Vanesch Verf hecht veel waarde aan een goede samenwerking met haar klanten, maar ook met leveranciers en onafhankelijke partners. Door informatie uit te wisselen en kennis te delen, versterken alle partijen hun positie. Mede dankzij onze partners kunnen we actuele ontwikkelingen in de diverse branches waarin we actief zijn, blijven monitoren.

Onze partners:
A.A.S. • Cromax • iBoss • Five Star • MAKZ Automotive Consultancy • Repanet • Standox

Nicole Spenkelink, directeur Allround Automotive Solutions* (A.A.S.), Breda:
“De samenwerking met Vanesch Verf gaat veel verder dan het leveren van een pot lak. We delen kennis, wisselen marktinformatie uit en praten samen over oplossingen.”
* een coöperatie met circa 65 zelfstandige autoschadeherstelbedrijven, zie www.aas-schadeherstel.nl.


Johan Schoonhoven, directeur Stichting Schadegarant (Maarsbergen,),  behartigt de belangen van verzekeringsconcerns en hun verzekeringsnemers.
We hebben een onafhankelijke relatie met Vanesch Verf. Over en weer wisselen we informatie uit om zodoende bij te dragen aan wederzijds begrip. We ervaren het als waardevol. Schadegarant zorgt voor een goede informatiestroom tussen alle partijen in het schadeherstelproces, zodat verzekeraars en schadeherstelbedrijven niet voortdurend met elkaar in gesprek hoeven. Zie ook www.schadegarant.nl.